ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ЕДНА ИГРА, 29 БИРИ“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „ЕДНА ИГРА, 29 БИРИ “. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда единствено и само на официалната Facebook и Instagram страница на „Болярка“:
– Facebook: https://www.facebook.com/boliarka.beer/
– Instagram: https://www.instagram.com/boliarka.beer/
Срок на промоцията: 22.02.2024 – 29.02.2024 г. включително. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ИГРА ОТ СЪРЦЕ“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „ИГРА ОТ СЪРЦЕ“. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда единствено и само на официалната Facebook и Instagram страница на „Болярка“:
– Facebook: https://www.facebook.com/boliarka.beer/ …

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ВЕЧНИТЕ КЛАСИКИ“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „ВЕЧНИТЕ КЛАСИКИ“. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда единствено и само на официалната Facebook и Instagram страница на „Болярка“:
– Facebook: https://www.facebook.com/boliarka.beer/
– Instagram: https://www.instagram.com/boliarka.beer/
Срок на промоцията: 10.10.2023 г. – 18.10.2023 г. включително. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.