ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „С БОЛЯРКА НА ФЕСТИВАЛ“


I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Промоцията се организира под името „С БОЛЯРКА НА ФЕСТИВАЛ“. Промоцията се организира на територията на
Република България и се провежда
единствено и само на официалната Facebook и Instagram страница на „Болярка“:
– Facebook: https://www.facebook.com/boliarka.beer/

– Instagram: https://www.instagram.com/boliarka.beer/
Срок на промоцията: 02.08.2023 г. – 06.08.2023 г. включително.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „СПАСИ ЛЯТОТО“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „СПАСИ ЛЯТОТО“. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда единствено и само на официалната Facebook и Instagram страница на „Болярка“:
– Facebook: https://www.facebook.com/boliarka.beer/
– Instagram: https://www.instagram.com/boliarka.beer/
Срок на промоцията: 21.07.2023 г. – 30.07.2023 г. включително. …

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА АКТИВАЦИЯТА „ЛЮБИМИТЕ НИ БЪЛГАРСКИ КНИГИ“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „ЛЮБИМИТЕ НИ БЪЛГАРСКИ КНИГИ“. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда единствено и само на официалната Facebook и Instagram страница на „Болярка“:
– Facebook: https://www.facebook.com/boliarka.beer/
– Instagram: https://www.instagram.com/boliarka.beer/
Срок на промоцията: 18.05.2023 г. – 28.05.2023 г. включително. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до нейния официален край.