ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ПЛАЖНА ИГРА С БОЛЯРКА“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „ПЛАЖНА ИГРА С БОЛЯРКА“. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда единствено и само на официалната Facebook и Instagram страница на „Болярка“:
– Facebook: https://www.facebook.com/boliarka.beer/
– Instagram: https://www.instagram.com/boliarka.beer/
Срок на промоцията: 24.06.2024 – 30.06.2024 г. включително. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ПЪРВОАПРИЛСКА ИГРА С БОЛЯРКА“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „ПЪРВОАПРИЛСКА ИГРА С БОЛЯРКА“. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда единствено и само на официалната Facebook и Instagram страница на „Болярка“:
– Facebook: https://www.facebook.com/boliarka.beer/
– Instagram: https://www.instagram.com/boliarka.beer/
Срок на промоцията: 01.04.2024 – 07.04.2024 г. включително. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ЕДНА ИГРА, 29 БИРИ“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „ЕДНА ИГРА, 29 БИРИ “. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда единствено и само на официалната Facebook и Instagram страница на „Болярка“:
– Facebook: https://www.facebook.com/boliarka.beer/
– Instagram: https://www.instagram.com/boliarka.beer/
Срок на промоцията: 22.02.2024 – 29.02.2024 г. включително. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.