Месец: януари 2021

Болярка ВТ АД

Официални правила на играта „ИСКАМ 2021 ДА Е ______ ?“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ Промоцията се организира под името „ИСКАМ 2021 ДА Е ______?“. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда единствено и само на официалната Facebook страница на „Болярка“: – Facebook: https://www.facebook.com/boliarka.beer/ Срок на промоцията: 11.01.2021 г. – 17.01.2021 г. включително. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, …