ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ЛЮБИМА БЪЛГАРСКА ДУМА“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „ЛЮБИМА БЪЛГАРСКА ДУМА“. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда единствено и само на официалната Facebook и Instagram страница на „Болярка“:
– Facebook: https://www.facebook.com/boliarka.beer/
– Instagram: https://www.instagram.com/boliarka.beer/
Срок на промоцията: 20.05.2022 г. – 28.05.2022 г. включително. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията. …

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ЛЮБИМО ЯСТИЕ ЗА ЛЮБИМО ПИВО“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „ЛЮБИМО ЯСТИЕ ЗА ЛЮБИМО ПИВО“. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда единствено и само на официалната Facebook и Instagram страница на „Болярка“:
– Facebook: https://www.facebook.com/boliarka.beer/
– Instagram: https://www.instagram.com/boliarka.beer/
Срок на промоцията: 23.03.2022 г. – 03.04.2022 г. включително. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „СПОДЕЛИ 20, УЧАСТВАЙ ЗА 22“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „СПОДЕЛИ 20, УЧАСТВАЙ ЗА 22“. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда единствено и само на официалната Facebook и Instagram страница на „Болярка“:
– Facebook: https://www.facebook.com/boliarka.beer/
– Instagram: https://www.instagram.com/boliarka.beer/
Срок на промоцията: 05.01.2022 г. – 11.01.2022 г. включително. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.